Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Scheinpflugová, Olga, 1902-1968

pseudonym: Ratajová, Stanislava, 1902-1968
Citácia: PNP-LA
Citácia: Scheinpflugová, Olga: Balada z Karlína. 3. vyd., v Čs. spis. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1957
Citácia: Lexikon české literatury, Praha 2008
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 12. 9. 2012