Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Elisová, Kateřina


Citation: Ranaldová, Sophie: Sestrám by se milenci krást neměli (přeložila Kateřina Elisová), 2014
Autorka překladu z angličtiny.