Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Borkovcová, Irena


Citace: Syslová, Zora - Borkovcová, Irena - Průcha, Jan: Péče a vzdělávání dětí v ranném věku : komparace české a zahraniční studie, 2014
PhDr., odbornice v oblasti státní správy, pedagožka a ředitelka mateřské školy, školní inspektorka, lektorka vzdělávání pedagogických pracovníků.