Skip to main content

Detail autority

Německo
Jiný tvar jména: Deutschland
Jiný tvar jména: Bundesrepublik Deutschland
Jiný tvar jména: BRD
Jiný tvar jména: Spolková republika Německo
Jiný tvar jména: Germany
Jiný tvar jména: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) ge541667
Jiný tvar jména: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) ge694058
Jiný tvar jména: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) ge694057
Jiný tvar jména: Německo (okupační zóny, 1945-1955) ge694183
Jiný tvar jména: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) ge549317
Jiný tvar jména: Německo jižní ge130273
Jiný tvar jména: Německo severní ge134404
Jiný tvar jména: Německo východní ge165270
Jiný tvar jména: Německo západní ge806609
Jiný tvar jména: Německo-oblasti východní (do r. 1945) ge210300
Jiný tvar jména: Německá demokratická republika ge131389
Jiný tvar jména: Německá spolková republika ge131478
Jiný tvar jména: Prusko ge130540
Jiný tvar jména: země bývalé NDR ge210299
Jiný tvar jména: Bavorsko (Německo) ge128725
Jiný tvar jména: Berlín (Německo : spolková země) ge134036
Jiný tvar jména: Braniborsko (Německo) ge128413
Jiný tvar jména: Brémy (Německo : spolková země) ge134587
Jiný tvar jména: Bádensko-Württembersko (Německo) ge128877
Jiný tvar jména: Dolní Sasko (Německo) ge129048
Jiný tvar jména: Durynsko (Německo) ge128467
Jiný tvar jména: Hamburk (Německo : spolková země) ge134615
Jiný tvar jména: Hesensko (Německo) ge129247
Jiný tvar jména: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) ge128769
Jiný tvar jména: Porýní-Falc (Německo) ge134436
Jiný tvar jména: Sasko (Německo) ge128571
Jiný tvar jména: Sasko-Anhaltsko (Německo) ge130747
Jiný tvar jména: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) ge130790
Jiný tvar jména: Sársko (Německo) ge131096
Jiný tvar jména: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) ge134626
Zobrazit na mapě

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě