Skip to main content

Detail autorityKód geografickej oblasti: e-gx---
Väzby: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) ge541667
Väzby: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) ge694058
Väzby: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) ge694057
Väzby: Německo (okupační zóny, 1945-1955) ge694183
Väzby: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) ge549317
Väzby: Německo jižní ge130273
Väzby: Německo severní ge134404
Väzby: Německo východní ge165270
Väzby: Německo západní ge806609
Väzby: Německo-oblasti východní (do r. 1945) ge210300
Väzby: Německá demokratická republika ge131389
Väzby: Německá spolková republika ge131478
Väzby: Prusko ge130540
Väzby: země bývalé NDR ge210299
Väzby: Bavorsko (Německo) ge128725
Väzby: Berlín (Německo : spolková země) ge134036
Väzby: Braniborsko (Německo) ge128413
Väzby: Brémy (Německo : spolková země) ge134587
Väzby: Bádensko-Württembersko (Německo) ge128877
Väzby: Dolní Sasko (Německo) ge129048
Väzby: Durynsko (Německo) ge128467
Väzby: Hamburk (Německo : spolková země) ge134615
Väzby: Hesensko (Německo) ge129247
Väzby: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) ge128769
Väzby: Porýní-Falc (Německo) ge134436
Väzby: Sasko (Německo) ge128571
Väzby: Sasko-Anhaltsko (Německo) ge130747
Väzby: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) ge130790
Väzby: Sársko (Německo) ge131096
Väzby: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) ge134626
Väzby: Deutschland
Väzby: Bundesrepublik Deutschland
Väzby: BRD
Väzby: Spolková republika Německo
Väzby: Germany

Status/Správny celok: správní celek