Skip to main content

Detal kartotekiKod obszaru geograficznego: e-gx---
Oprawy: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) ge541667
Oprawy: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) ge694058
Oprawy: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) ge694057
Oprawy: Německo (okupační zóny, 1945-1955) ge694183
Oprawy: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) ge549317
Oprawy: Německo jižní ge130273
Oprawy: Německo severní ge134404
Oprawy: Německo východní ge165270
Oprawy: Německo západní ge806609
Oprawy: Německo-oblasti východní (do r. 1945) ge210300
Oprawy: Německá demokratická republika ge131389
Oprawy: Německá spolková republika ge131478
Oprawy: Prusko ge130540
Oprawy: země bývalé NDR ge210299
Oprawy: Bavorsko (Německo) ge128725
Oprawy: Berlín (Německo : spolková země) ge134036
Oprawy: Braniborsko (Německo) ge128413
Oprawy: Brémy (Německo : spolková země) ge134587
Oprawy: Bádensko-Württembersko (Německo) ge128877
Oprawy: Dolní Sasko (Německo) ge129048
Oprawy: Durynsko (Německo) ge128467
Oprawy: Hamburk (Německo : spolková země) ge134615
Oprawy: Hesensko (Německo) ge129247
Oprawy: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) ge128769
Oprawy: Porýní-Falc (Německo) ge134436
Oprawy: Sasko (Německo) ge128571
Oprawy: Sasko-Anhaltsko (Německo) ge130747
Oprawy: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) ge130790
Oprawy: Sársko (Německo) ge131096
Oprawy: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) ge134626
Oprawy: Deutschland
Oprawy: Bundesrepublik Deutschland
Oprawy: BRD
Oprawy: Spolková republika Německo
Oprawy: Germany

Status/Całość administracyjna: správní celek