Skip to main content

Autorität DetailGeographic Classification Area Code: e-gx---
Bände: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) ge541667
Bände: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) ge694058
Bände: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) ge694057
Bände: Německo (okupační zóny, 1945-1955) ge694183
Bände: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) ge549317
Bände: Německo jižní ge130273
Bände: Německo severní ge134404
Bände: Německo východní ge165270
Bände: Německo západní ge806609
Bände: Německo-oblasti východní (do r. 1945) ge210300
Bände: Německá demokratická republika ge131389
Bände: Německá spolková republika ge131478
Bände: Prusko ge130540
Bände: země bývalé NDR ge210299
Bände: Bavorsko (Německo) ge128725
Bände: Berlín (Německo : spolková země) ge134036
Bände: Braniborsko (Německo) ge128413
Bände: Brémy (Německo : spolková země) ge134587
Bände: Bádensko-Württembersko (Německo) ge128877
Bände: Dolní Sasko (Německo) ge129048
Bände: Durynsko (Německo) ge128467
Bände: Hamburk (Německo : spolková země) ge134615
Bände: Hesensko (Německo) ge129247
Bände: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) ge128769
Bände: Porýní-Falc (Německo) ge134436
Bände: Sasko (Německo) ge128571
Bände: Sasko-Anhaltsko (Německo) ge130747
Bände: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) ge130790
Bände: Sársko (Německo) ge131096
Bände: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) ge134626
Bände: Deutschland
Bände: Bundesrepublik Deutschland
Bände: BRD
Bände: Spolková republika Německo
Bände: Germany

Status/Administrative unit: správní celek