Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-gx---
Vazby: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) ge541667
Vazby: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) ge694058
Vazby: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) ge694057
Vazby: Německo (okupační zóny, 1945-1955) ge694183
Vazby: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) ge549317
Vazby: Německo jižní ge130273
Vazby: Německo severní ge134404
Vazby: Německo východní ge165270
Vazby: Německo západní ge806609
Vazby: Německo-oblasti východní (do r. 1945) ge210300
Vazby: Německá demokratická republika ge131389
Vazby: Německá spolková republika ge131478
Vazby: Prusko ge130540
Vazby: země bývalé NDR ge210299
Vazby: Bavorsko (Německo) ge128725
Vazby: Berlín (Německo : spolková země) ge134036
Vazby: Braniborsko (Německo) ge128413
Vazby: Brémy (Německo : spolková země) ge134587
Vazby: Bádensko-Württembersko (Německo) ge128877
Vazby: Dolní Sasko (Německo) ge129048
Vazby: Durynsko (Německo) ge128467
Vazby: Hamburk (Německo : spolková země) ge134615
Vazby: Hesensko (Německo) ge129247
Vazby: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) ge128769
Vazby: Porýní-Falc (Německo) ge134436
Vazby: Sasko (Německo) ge128571
Vazby: Sasko-Anhaltsko (Německo) ge130747
Vazby: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) ge130790
Vazby: Sársko (Německo) ge131096
Vazby: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) ge134626
Vazby: Deutschland
Vazby: Bundesrepublik Deutschland
Vazby: BRD
Vazby: Spolková republika Německo
Vazby: Germany

Status/Správní celek: správní celek