Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vaněček, Michal, 1964-


Citace: Jeho: Synchronizovaná simulace distribuovaných objektů (SYSIDO)
Citace: www(osobní stránka), cit. 3. 12. 2014
Narozen 23. 4. 1964. Ing., Ph.D. MBA. Původním povoláním programátor. Spolumajitel společnosti T-SOFT Eternity, která podporuje handicapované občany. Též autor publikací pro děti.