Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Deane, John


Citation: www(Angličtina.com s.r.o.)
Pedagog, věnuje se výuce angličtiny a tvorbě multimediálních učebnic.