Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-cc, e-pl---, czenas
Vazby: Jiráskova cesta (Česko : turistická trasa)
Vazby: Kozlovský kopec (Česko)
Vazby: Orlické hory (Česko a Polsko)