Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Balharová, Kamila


Citace: KKL
Citace: Kamila Balharová: Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení (Ikaros, Roč. 13, č. 3 (2009))
Citace: www(osobní stránka)
PhDr., speciální pedagožka, věnuje se výuce žáků se specifickými poruchami učení.