Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Propertius, Sextus, ca 50-ca 15 př. Kr.

Väzby: Propertius, Sextus Aurelius, ca 50-ca 15 př. Kr.
Väzby: Aurelius Propertius, Sextus, ca 50-ca 15 př. Kr.
Väzby: Properzio, Sesto Aurelius, ca 50-ca 15 př. Kr.
Väzby: Properz, ca 50-ca 15 př. Kr.

Citácia: LC (Names)
Citácia: DDB
Citácia: Louda, J.: Soupis prvotisků
Citácia: Jeho: Gedichte
Citácia: Slovník latinských spisovatelů
Citácia: Jeho: Elegie. 1924
Římský básník.