Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Zemek, Metoděj, 1915-1996

Bände: Zemek, Methodius, 1915-1996

Citation: PNP-LA
Citation: Catalogus cleri
Citation: www(Wikipedie, Otevřená encyklopedie), cit. 3. 4. 2017
Narozen 15. 1. 1915 ve Vlčnově u Uherského Brodu, zemřel 18. 10. 1996 v Brně. PhDr., ThDr., CSc., historik, archivář, autor a redaktor historických publikací, katolický kněz.