Skip to main content

Authority detail

Křesadlová, Lenka, 1976-
Birth or origin: 1976
Citation: Udržovací péče o zeleň (Sborník, spoluautorka: L.Křesadlová)
Citation: www (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v, osobní sdělení

Show works by given autority
Show works about given autority