Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Barber, Barrington


Citácia: Jeho: Základy kresby
Citácia: LC (Names)
Americký malíř, pedagog výtvarné výchovy, autor příruček pro výtvarníky.