Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Barber, Barrington


Citation: Jeho: Základy kresby
Citation: LC (Names)
Americký malíř, pedagog výtvarné výchovy, autor příruček pro výtvarníky.