Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Theny, Řehoř, 1695-1759

Vazby: Thény, Řehoř Antonín, 1695-1759
Vazby: Deni, Řehoř, 1695-1759
Vazby: Deny, Řehoř, 1695-1759
Vazby: Theni, Rehor, 1695-1759
Vazby: Thein, Rehor, 1695-1759
Vazby: Theyn, Rehor, 1695-1759
Vazby: Teyn, Rehor, 1695-1759

Citace: Laštovička, František: Portrét imaginární tváře. S. 65-70. Brno : Kartuziánské nakl., 2009.
Citace: Dějiny českého výtvarného umění. II/2, s. 721. Academia, 1989.
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 3. 11. 2016
Citace: DNB, cit 4. 11. 2016
Narozen 12. 3. 1695 v Burgeis (Jižní Tyrolsko, Itálie), zemřel 5. 5. 1759 v Jaroměři. Sochař a řezbář, žák Matyáše Bernarda Brauna.