Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bodnárová, Zuzana

Väzby: Pospíšilová, Zuzana

Citácia: Bodnárová, Zuzana: Specifické poruchy učení, 2014
Citácia: www(Katedra psychologie na FF UK), cit. 11. 12. 2014
Mgr. et Mgr. Psycholožka a vysokoškolská pedagožka. Zaměřuje se na poruchy učení a chování u dětí i dospělých. Publikace z oboru.