Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Jan, Zdeněk, 1936-
Birth date: 1936


Narozen 1936. Ing., strojní inženýr, publikace z oboru automechaniky, elektroniky a automobilismu.